Lubisz moją stronę?
Wyraź to !

POLECAM STRONY i BLOGI:


Skarpetki - pięta łopatologicznie

Na piętę należy przeznaczyć połowę wszystkich oczek. Drugą połowę oczek pozostawić na zapasowym drucie lub zabezpieczyć agrafkami, zostawiając do późniejszego przerobienia. Oczka przeznaczone na piętę przenieść chwilowo na drugi drut i przerabiać tam i z powrotem (najlepiej ściegiem grubym j.w.). Wykonać 5-6 cm podwójną nitką tę połowę oczek przeznaczonych na piętę.


Potem należy oczka te rozdzielić równo na trzy druty. Oczka leżące na środkowym drucie przerabiać równo (oczka lewe na lewo, oczka prawe na prawo), a oczka znajdujące się na bocznych drutach przerabiać w następujący sposób: W co drugim rzędzie, po prawej stronie roboty, zamykać dwa oczka razem od strony środkowego drutu. W ten sposób gubi się wszystkie oczka z bocznych drutów. (w przypadku proponowanego przeze mnie ściegu, oczka które mają zostać zamknięte nie "pogrubiać").


czerwone klamry - oczka na bocznych drutach;

szara klamra - oczka na środkowym drucie;

szare zakreślenia - skos powstający przez zamykanie oczek z drutu środkowego z oczkami z drutów bocznych.


Schemat zamykania tych oczek:

szare kółka - oczka na środkowym drucie;

czerwone kółka - oczka na bocznym drucie;

szare odwrócone V - dwa oczka razem, powstałe w ten sposób oczko kładzie się na drut środkowy.


Następnie: przystępując do połączenia pięty ze stopą, należy po obu stronach wyrobionej pięty (na brzegach) nabrać po kilkanaście oczek, wkłuwając drut w co drugi rząd i połączyć je z oczkami pozostawionymi w oczekiwaniu.
Wyrabiając stopę w pierwszym okrążeniu po nabraniu oczek bocznych pięty i oczek górnej części stopy, w miejscach bocznych ich łączenia z jednej i drugiej strony, przerobić dwa oczka jako jedno. Są to pierwsze oczka klinowe, stanowiące podstawę bocznego klina stopy. Następnie przerabiamy na około oczkami na prawo, w co drugim okrążeniu ujmować oczka na klin. W tym celu z obu stron stopy, w miejscach uprzednio zaznaczonych oczkiem klinowym przerabiać 2 oczka razem.


szara klamra - oczka z wyżej wymienionego środkowego drutu;

pomarańczowa klamra - oczka nabrane z boku ujętych uprzednio oczek (czerwonych kółek);

niebieska klamra - oczka uprzednio pozostawione na zapasowym drucie lub agrafkach;

zielona linia przerywana - linia klina, czyli zamykanych oczek.


Schemat powrotu do roboty na około:

szare kółka - oczka z uprzedniego środkowego drutu;

szare linie przerywane - miejsca złożenia skarpetki widoczne na zdjęciach;

czerwone kółka - oczka z uprzednich drutów bocznych (zamknięte z oczkami środkowymi - szarymi);

niebieskie kółka - oczka po zamknięciu obwodu (oczka z drutu środkowego „szare” + oczka nabrane z boku zamkniętych oczek „czerwonych” + oczka z agrafek)

zielona linia przerywana i kółka i V przy tej linii - ujmowane oczka na klin w co drugim okrążeniu.


Ujmowanie oczek na boczny klin wykonuje się w co drugim rzędzie roboty, po obu jej stronach, dotąd, aż liczba oczek przerabianych podwójną nitką była taka sama jak na początku.
Następnie wyrabiać naokoło pojedynczą nitką na długość stopy, aż do miejsca zakończenia.

zielona linia przerywana - linia klina


wróć do opisu skarpetek