Lubisz moją stronę?
Wyraź to !
 •  d a m s k i e  •  m ę s k i e  •  d z i e c i  •  i n n e  •  m o j e  •  W a s z e  •  w s z y s t k i e  •  k a l k u l a t o r y  • 
Prosty opis - zamiast szalika

źródło: wyrób własny


Materiał: dowolny
Druty: dowolne

WYKONANIE

Zrobić próbkę obliczeniową dla wybranego ściągacza, mierzyć lekko rozciągniętą.
Zmierzyć obwód głowy (bo golf musimy przeciągnąć przez głowę) i nabrać liczbę oczek jaką obliczy nam kalkulator, ale podzielną przez liczbę oczek przypadającą na raport wybranego ściągacza (u mnie liczba oczek podzielna przez 5, bo ściągacz ma 3 o. prawe, 2 o. lewe)
Robić w okrążeniach na wybraną wysokość.

Dla "kryzy" zwiększamy dwukrotnie liczbę oczek (mniej lub więcej), aby osiągnąć liczbę oczek podzielną przez raport wybranego splotu. W tym przypadku "kryzę" robiłam tym splotem, czyli moja "kryza" ma liczbę oczek podzielną przez 17.

Robić do wybranej wysokości. Zamknąć oczka elastycznie.