Lubisz moją stronę?
Wyraź to !
 •  d a m s k i e  •  m ę s k i e  •  d z i e c i  •  i n n e  •  m o j e  •  W a s z e  •  w s z y s t k i e  •  k a l k u l a t o r y  • 
Inna poppy i baktus

Wykonała: Teresa P.

Czapeczka poppy: zamiast jednego rzędu dżersejem lewym ma ich kilka.

I szal baktus (opis anglojęzyczny).
Kwiatek na czapce: oglądaj.