Lubisz moją stronę?
Wyraź to !

POLECAM STRONY i BLOGI:


Chusta wingspan

źródło: internet (tzn. że nie pamiętam skąd dokładnie)Materiał: dowolny
Druty: z żyłką, odpowiednie do wybranej włóczki
Ściegi: karbowany-francuski lub dowolny
Objaśnienia do schematów:
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko z powietrza

WYKONANIE

Nabrać parzystą liczbę oczek odpowiednią dla długości jednego trójkąta. Przerabiać rzędami skróconymi o dwa oczka, ale tylko z jednej strony.
Gdy zostaną ostatnie dwa oczka, nabrać z powietrza około połowę liczby oczek początkowych trójkąta.
W ostatnim rzędzie pokazanym na schemacie przerabiamy dokładnie tyle oczek ile nabraliśmy na pierwszy trójkąt. Pozostałe oczka zostają na drucie w oczekiwaniu.
Po czym przerabiamy kolejny trójkąt, znów skracając rząd z tej samej strony o dwa oczka.

Rzędy można skracać o dowolną liczbę oczek, uzyskując większy lub mniejszy kąt czubka trójkąta.

Gdy zrobimy wystarczającą ilość trójkątów przerabiamy 2-5 rzędów wszystkimi oczkami i zamykamy oczka elastycznie.

Zblokować jeśli nie robiliśmy splotem karbowanym.