Lubisz moją stronę?
Wyraź to !

POLECAM STRONY i BLOGI:


Szal summitMateriał: dowolny
Druty: odpowiednie do wybranej włóczki
Splot: summit

WYKONANIE


Wszystko opisane jest przy splocie summit.

Tutaj zamieszczę moje nieporadne tłumaczenie oryginalnego opisu, który różni się nieco od mojego sposobu wykonywania tego splotu.

SET-UP SECTION
PUNKT POCZĄTKOWY początkowy


Establish First Three Columns:
Wykonanie pierwszych trzech kolumn.

CO 6 sts.
Nabrać 6 o.
Row 1 [WS]: P6.
Rz. 1 (lewa str.): 6 o. l.,
Row 2 [RS]: Yo, k2, S2KP, kfb.
Rz. 2 (prawa str.): narzut, 2 o. pr., 3 o. pr.śr.na wierzchu, 2 o. z 1 o.
Rows 3-5: Work in stockinette st.
Rz. 3-5: oczka przerabiać dżersejem prawym.
Row 6 [RS]: K6, CO 6 sts. 12 sts.
Rz. 6 (pr.str.): 6 o. pr., nabrać 6 o. = 12 o.
Row 7 [WS]: P12.
Rz. 7 (l.str.): 12 o. l.,
Row 8 [RS]: K7, m1, k1, S2KP, kfb.
Rz. 8 (pr.str.): 7 o. pr., 1 o. z nitki poziomej, 1 o. pr., 3o.razem śr.na wierzchu, 2 o. z 1 o.
Rows 9-11: Work in stockinette st.
Rz. 9-11: oczka przerabiać dżersejem prawym.
Row 12 [RS]: K12, CO 6 sts. 18 sts.
Rz. 12 (pr.str.): 12 o. pr., nabrać 6 o. = 18 o.
Row 13 [WS]: P18.
Rz. 13 (l.str.): 18 o. l.,
Row 14 [RS]: K13, m1, k1, S2KP, kfb.
Rz. 14 (pr.str.): 13 o. pr., 1 o. z nitki poziomej, 1 o. pr., 3 o. śr.wierzch, 2 o. z 1 o.
Row 15 [WS]: P11, drop next st and allow to unravel back to CO. Turn work. 17 sts on needle.
Rz. 15 (l.str.): 11 o. l, 1 o. spuścić i pozwolić spruć się aż do nabranych oczek. Obrócić robótkę = 17 o. na drutach.
Row 16 [RS]: K11.
Rz. 16 (pr.str.): 11 o. pr.,
Row 17 [WS]: P11.
Rz. 17 (l.str.): 11 o. l.

Establish Additional Columns:
Przerabianie dodatkowych kolumn:

Row 18 [RS]: K11, CO 6 sts.
Rz. 18 (pr.str.) 11 o. pr., nabrać 6 o.
Row 19 [WS]: P17.
Rz. 19 (l.str.): 17 o. l.,
Row 20 [RS]: K12, m1, k1, S2KP, kfb.
Rz. 20 (pr.str.): 12 o. pr., 1 o. z nitki przekr., 1 o. pr., 3 o. razem śr. wierch, 2 o. z 1 o.
Row 21 [WS]: P11, drop next st and allow to unravel back to CO. Turn work.
Rz. 21 (l.str.): 11 o. l., 1 o. spuść i spruć do narzutu poniżej. Obróć robótkę.
Row 22 [RS]: K11.
Rz. 22 (pr.str.): 11 o. pr.,
Row 23 [WS]: P11.
Rz. 23 (l.str.): 11 o. l..

Repeat Rows 18-23 ten times more, or until you have one less column than desired total.
Powtarzać rzędy 18-23 jeszcze 10 razy, albo do momentu gdy masz jedną kolumnę mniej niż potrzeba.

Establish Last Column:
Wyrabianie ostatniej kolumny:

Row 24 [RS]: K11, CO 7 sts.
Rz. 24 (pr.str.): 11 o. pr., nabrać 7 o.
Row 25 [WS]: P18.
Rz. 25 (l.str.): 18 o. l.,
Row 26 [RS]: K12, m1, k1, S2KP, k1, kfb.
Rz. 26 (pr.str.): 12 o. pr., 1 o. z nitki przekr., 1 o. pr., 3 o. razem śr. Wierzch, 1 o. pr., 2 o. z 1 o.
Row 27 [WS]: P12, drop next st and allow to unravel back to CO. Turn work.
Rz. 27 (l.str.): 12 o. l., 1 o. spuścić i spruć do narzutu poniżej. Obrócić robótkę.
Rows 28-32: Work in stockinette st over 12 sts.
Rz. 28-32: przerabiać dżersejem prawym 12 o.
Row 33 [WS]: P6, drop next st and allow to unravel back to CO. Turn work.
Rz. 33 (l.str.): 6 o. l., 1 o. spuść i spruć do narzutu poniżej, obróć robótkę. Rows 34-50: Work in stockinette st over 6 sts.
Rz. 34-50: przerabiać dżersejem prawym 6 o.

If you have worked 15 columns of waves (same width as shawl shown), you will have 77 sts on the needle at this point. If you have worked a different number of columns, you will have 6 sts on the needle for the first and last columns, and 5 sts for every other column.
Jeśli masz zrobionych 15 kolumn, to masz 77 o.
Jeśli robiłeś inną liczbę kolumn, to masz 6 o. na pierwszej i ostatniej kolumnie, i 5 o. w pozostałych.

RIGHT CURVE SECTION
Prawa krzywa część

Row 1 [WS]: P6, yo, p5. Turn work.
Rz. 1 (lewa strona): 6 o. l., narzut, 5 o. lewych, obrócić robótkę.
Rows 2-8: Work in stockinette st over 12 sts.
Rz. 2-8: przerabiać dżersejem prawym 12 o.
Row 9 [WS]: P12, yo, p5.
Rz. 9 (lewa strona): 12 o. l., 1 narzut, 5 o. lewych.
Row 10 [RS]: K11, drop next st and allow to unravel back to yo. Turn work.
Rz. 10 (pr. str.): 11 o. prawych, spuścić 1 o. i spruć aż do narzutu poniżej. Obrócić robótkę.
Rows 11-16: Work in stockinette st over 11 sts.
Rz. 11-16: przerabiać dżersejem prawym 11 o.
Row 17 [WS]: P11, yo, p5.
Rz. 17 (lewa strona): 11 o. lewych, 1 narzut, 5 o. lewych.
Row 18 [RS]: K11, drop next st and allow to unravel back to yo. Turn work.
Rz. 18 (prawa strona): 11 o. prawych, spuścić 1 o. i spruć aż do narzutu poniżej. Obrócić robótkę.
Rows 19-24: Work in stockinette st over 11 sts.
Rz. 19-24: przerabiać dżersejem prawym 11 o.
Repeat Rows 17-24 ten times more, or until only one column of waves remains unworked.
Powtarzać rz. 17-24 jeszcze 10 razy, albo do czasu aż tylko jedna kolumna fal zostanie nie przerobiona.

Final Repeat of Right Curve Section:
Finałowa powtórka prawej krzywej części:

Row 1 [WS]: P11, yo, p6.
Rz. 1 (lewa strona): 11 o. lewych, 1 narzut, 6 o. lewych.
Row 2 [RS]: K12, drop next st and allow to unravel back to yo. Turn work.
Rz. 2 (prawa strona): 12 o. prawych, 1 o. spuścić i spruć aż do narzutu poniżej. Obrócić robótkę.
Rows 3-9: Work in stockinette st over 12 sts.
Rz. 3-9: przerabiać dżersejem prawych 12 o.
Row 10 [RS]: K6, drop next st and allow to unravel back to yo. Turn work.
Rz. 10 (prawa strona): 6 o. prawych, 1 o. spuścić i spruć aż do narzutu poniżej. Obrócić robótkę.
Rows 11-27: Work in stockinette st over 6 sts.
Rz. 11-27: przerabiać dżersejem prawym 6 o.

LEFT CURVE SECTION
Lewa krzywa część

Row 1 [RS]: K6, yo, k5. Turn work.
Rz. 1 (prawa strona): 6 o. prawych, 1 narzut, 5 o. prawych. Obrócić robótkę.
Rows 2-8: Work in stockinette st over 12 sts.
Rz. 2-8: przerabiać 12 o. dżersejem prawym.
Row 9 [RS]: K12, yo, k5.
Rz. 9 (prawa strona): 12 o. prawych, 1 narzut, 5 o. prawych.
Row 10 [WS]: P11, drop next st and allow to unravel back to yo. Turn work.
Rz. 10 (lewa strona): 11 o. lewych, 1 o. spuścić i spruć aż do narzutu poniżej. Obrócić robótkę.
Rows 11-16: Work in stockinette stover 11 sts.
Rz. 11-16: przerabiać dżersejem prawym 11 o.
Row 17 [RS]: K11, yo, k5.
Rz. 17 (prawa strona): 11 o. prawych, 1 narzut, 5 o. prawych.
Row 18 [WS]: P11, drop next st and allow to unravel back to yo. Turn work.
Rz. 18 (lewa strona): 11 o. lewych, 1 o. spuścić i spruć aż do narzutu poniżej. Obrócić robótkę.
Rows 19-24: Work in stockinette st over 11 sts.
Rz. 19-24: przerabiać dżersejem prawym 11 o.
Repeat Rows 17-24 ten times more, or until only one column of waves remains unworked.
Powtarzać rzędy 17-24 jeszcze 10 razy, albo do czasu aż zostanie jedna kolumna fal nieprzerobiona.

Final Repeat of Left Curve Section:
Finałowe powtórzenie lewej krzywej części:

Row 1 [RS]: K11, yo, k6.
Rz. 1 (prawa strona): 11 o. prawych, 1 narzut, 6 o. prawych.
Row 2 [WS]: P12, drop next st and allow to unravel back to yo. Turn work.
Rz. 2 (lewa strona): 12 o. lewych, 1 o. spuścić i spruć aż do narzutu poniżej. Obrócić robótkę.
Rows 3-9: Work in stockinette st over 12 sts.
Rz. 3-9: przerabiać dżersejem prawych 12 o.
Row 10 [WS]: P6, drop next st and allow to unravel back to yo. Turn work.
Rz. 10 (lewa strona): 6 o. lewych, 1 o. spuścić i spruć aż do narzutu poniżej. Obrócić robótkę.
Rows 11-27: Work in stockinette st over 6 sts.
Rz. 11-27: przerabiać 6 o. dżersejem prawym.
Repeat Right Curve Section and Left Curve Section twelve times more, or until shawl is desired length, ending with Left Curve Section.
Powtarzać prawą krzywą część i lewą krzywą część jeszcze 12 razy, albo do czasu gdy szal jest pożądanej długości, zakończyć lewą krzywą częścią.

ENDING SECTION
KOŃCOWA CZĘŚĆ

Row 1 [WS]: P6, yo, p5. Turn work.
Rz. 1 (lewa stron): 6 o. lewych, 1 narzut, 5 o. lewych. Obrócić robótkę.
Row 2-7: Work in stockinette st over 12 sts.
Rz. 2-7: przerabiać dżersejem prawym 12 o.
Row 8 [RS]: K6, SSK, k2, k2tog.
Rz. 8 (prawa strona): 6 o. prawych, 2 o. prawe razem, 2 o. prawe, 2 o. prawe razem od spodu.
Row 9 [WS]: BO 3 sts purlwise (1 st on right needle), drop next stitch down to yo; place st just worked on crochet hook and ch2, then return ch st to right needle; p next st on left needle then pass ch st on right needle over st just purled, p4, yo, p5. 11 sts on right needle.
Rz. 9 (lewa strona): zamknąć 3 o. lewymi oczkami (1 o. na prawym drucie), spuścić 1 o. i spruć do narzutu poniżej; w to miejsce zrobić szydełkiem 2 o. łańcuszka, potem wrócić oczkiem łańcuszka na prawy drut; na lewo następne oczko z lewego drutu, potem przesunąć o. łańcuszka na prawy drut ponad oczka właśnie przerobione, 4 o. lewe, 1 narzut, 5 o. lewych (11 o. na prawym drucie)

(przypis tłumacza: ch - tłumaczę jako o. łańcuszka, ale mogę się mylić)
*nie jestem pewna poprawności tłumaczenia

Row 10-15: Work in stockinette st over 11 sts.
Rz.10-15: przerabiać dżersejem 11 o.
Row 16 [RS]: K6, ssk, k1, k2tog.
Rz. 16 (prawa strona): 6 o. prawych, 2 o. prawe razem, 1 o. prawe, 2 o. prawe razem od spodu.
Row 17 [WS]: BO 2 sts purlwise (1 st on right needle), drop next stitch down to yo; place st just worked on crochet hook and ch 2, then return ch st to right needle; p next st on left needle then pass ch st on right needle over st just purled, p4, yo, p5. 11 sts on right needle.
Rz. 17 (lewa strona): zamknąć 2 o. lewymi oczkami (1 o. na prawym drucie), spuścić 1 o. i spruć do narzutu poniżej; w to miejsce zrobić szydełkiem 2 o. łańcuszka, potem wrócić oczkiem łańcuszka na prawy drut; na lewo następne oczko z lewego drutu, potem przesunąć o. łańcuszka na prawy drut ponad oczka właśnie przerobione, 4 o. lewe, 1 narzut, 5 o. lewych (11 o. na prawym drucie)
Repeat Rows 10-17 ten times more, or until only one column of waves remains unworked.
Powtarzać rzędy 10-17 jeszcze 10 razy, albo do czasu aż jedna kolumna fal pozostanie nieprzerobiona.
Work Rows 10-16 once more.
Przerobić rzędy 10-16 jeszcze jeden raz.

Final Repeat of Ending Section:
Finałowe powtórzenie końcowej części:

Row 1 [WS]: BO 2 sts purlwise (1 st on right needle), drop next stitch down to yo; place st just worked on crochet hook and ch2, then return ch st to right needle; p next st on left needle then pass ch st on right needle over st just purled, p4, yo, p6. 12 sts on right needle.
Rz. 1 (lewa strona): zamknąć 2 o. lewymi oczkami (1 o. na prawym drucie), spuścić 1 o. i spruć do narzutu poniżej; w to miejsce zrobić szydełkiem 2 o. łańcuszka, potem wrócić oczkiem łańcuszka na prawy drut; na lewo następne oczko z lewego drutu, potem przesunąć o. łańcuszka na prawy drut ponad oczka właśnie przerobione, 4 o. lewe, 1 narzut, 6 o. lewych (12 o. na prawym drucie)
Rows 2-7: Work in stockinette st over 12 sts.
Rz. 2-7: przerabiać dżersejem prawym 12 o.
Row 8 [RS]: K7, ssk, k1, k2tog.
Rz. 8 (prawa strona): 7 o. prawych, 2 o. prawe razem, 1 o. prawe, 2 o. prawe razem od spodu.
Row 9 [WS]: BO 2 sts purlwise (1 st on right needle), drop next stitch down to yo; place st just worked on crochet hook and ch2, then return ch st to right needle; p next st on left needle then pass ch st on right needle over st just purled, p5. 6 sts on right needle.
Rz. 9 (lewa strona): zamknąć 2 o. lewymi oczkami (1 o. na prawym drucie), spuścić 1 o. i spruć do narzutu poniżej; w to miejsce zrobić szydełkiem 2 o. łańcuszka, potem wrócić oczkiem łańcuszka na prawy drut; na lewo następne oczko z lewego drutu, potem przesunąć o. łańcuszka na prawy drut ponad oczka właśnie przerobione, 5 o. lewych (6 o. na prawym drucie)
Rows 10-15: Work in stockinette st over remaining 6 sts.
Rz. 10-15. przerabiać dżersejem prawym 6 o.
Row 16 [RS]: Ssk, k2, k2tog.
Rz. 16 (prawa strona): 2 o. prawe razem, 2 o. prawe, 2 o. prawe razem od spodu.
BO remaining 4 sts.
Zamknąć pozostałe 4 oczka.