Lubisz moją stronę?
Wyraź to !


Sploty fantazyjne - mereżkowe

izba-vyazalinya.ru.nr37

post na fb

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 4 (=raport) + 1 + 2 o. brzeg.
Na schemacie pokazano rzędy nieparzyste i część rzędów parzystych, w rzędach nie przedstawionych na schemacie oczka przerabiać jak schodzą z drutu.

Rzędy od 1 do 4 zrobić raz na początku robótki, potem powtarzać stale od 5 do 22 rzędu.
Na końcu robótki zrobić raz od 23 do 28 rzędu.

pusta kratka - ignorować, stosuje się w celu poprawienia czytelności schematu, aby było widać jakie oczka następują nad sobą
- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- narzut
- 2 oczka prawe razem na prawo
- oczko prawe z nitki poziomej
- oczko tkane (nitka z tyłu tzn. po lewej stronie roboty)
- oczko prute

Mereżkowe bąble

Nabrać liczbę oczek podzielną przez 10 (=raport) + 1 + 2 o. brzeg.
Na schemacie pokazano rzędy nieparzyste i część rzędów parzystych, w rzędach nie przedstawionych na schemacie oczka przerabiać jak pokazany rząd parzysty.
Powtarzać stale od 1 do 16 rzędu. Na początku robótki w pierwszym rzędzie jeszcze nie ma oczek do spuszczania, ignorować znak oczka prutego, ale tylko na początku robótki.

pusta kratka - ignorować, stosuje się w celu poprawienia czytelności schematu, aby było widać jakie oczka następują nad sobą
- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- narzut
- oczko prawe przekręcone
- oczko lewe przekręcone
- oczko prute
merezka_od_m_b

Splot wykonany rzędami skróconymi.

Nabrać liczbę oczek podzielną przez 4 (=raport) + 7.
Na schemacie pokazano wszystkie rzędy, numer rzędu wskazuje pierwsze oczko danego rzędu.
Powtarzać stale od 3 do 22 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko prawe
- oczko lewe

Na koniec robótki popruć oczka zaznaczone na zielono.
ażurowe linie łamane

Nabrać liczbę oczek podzielną przez 8 (=raport) + 2 o. brzeg.
Na schemacie pokazano wszystkie rzędy, numer rzędu wskazuje pierwsze oczko danego rzędu.
Powtarzać stale od 1 do 8 rzędu.

pusta kratka - ignorować, stosuje się w celu poprawienia czytelności schematu, aby było widać jakie oczka następują nad sobą
- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- narzut
- oczko prute
SummitSplot rozgryzłam kiedyś (w 2013r.) na podstawie tego zdjęcia na fb, szal wykonany przez Dosiak.
Ostatnio znalazłam oryginalny opis.
Tutaj moje nieporadne tłumaczenie.

Nabrać 5 o., o. brzegowe można przerabiać (jak pokazano na schemacie) lub przekładać.

pusta kratka - ignorować, stosuje się w celu poprawienia czytelności schematu, aby było widać jakie oczka następują nad sobą
- oczko prawe
- oczko lewe
- oczko z nitki poziomej
- 1 o. lub narzut zdjąć z lewego drutu, w jego miejsce zrobić narzut
- oczko z powietrza
Nabieranie oczek z powietrza tą metodą, gdyż dolna nitka mereżki musi być dającą się rozplątać nitką, a nie oczkiem łańcuszka, który zwęzi nam dół robótki.


Na poszerzenie powtarzamy od 6 do 13 rzędu, aż osiągniemy pożądaną szerokość.UWAGA ! trzeba wziąć pod uwagę, że kolumny oczek mereżkowych po spuszczeniu z drutu i rozplątaniu poszerzą dodatkowo dzianinę. Średnio kolumna na jedno oczko poszerza robótkę o 2-3 oczka.

Zaznaczone na zielono oczka pozostają w oczekiwaniu, gdy robimy powtórzenia od 6 do 13 rz.

Na końcu etapu robimy ostatni pasek od 22 do 37 rzędu.Potem następuje zmiana kierunku przerabiania, w etapie II przerabiamy po kolei oczka "oczekujące". W czym pierwsze oczko oczekujące, to oczko mereżkowe, które spuszczamy z drutu, a w jego miejsce robimy narzut. (albo żeby uniknąć rozciągniecia się następnego oczka robimy: o. mereżkowe przekładamy bez przerobienia i robimy narzut, oczko mereżkowe spuszczamy z drutu w kolejnym rzędzie)Pozostałe oczka przerabiamy wg schematu.Dalej przerabiamy kolejne paski.

Po zakończeniu etapu II robimy ostatni pasek.Potem robimy znów etap I, z tą różnicą, że nie nabieramy oczek z powietrza, ale przerabiamy oczka następnego paska, a oczko mereżkowe spuszczamy z drutu i robimy w tym miejscu narzut (jak w etapie II).Powtarzamy te dwa etapy na zmianę, aż osiągniemy pożądaną wysokość.

Kończenie robótki.

Kończyć można również po lewej stronie.

Robimy ostatni pasek.


Przerabiamy od 7 do 12 rzędu.


Zamykamy oczka brzegowego paska, nie zamykać oczka mereżkowego.


Oczko rozciągnąć i przeciągnąć przez nie kłębek.


Zaciągnąć nitkę, aby oczko zacisnęło się na nitkce z kłębka.


Przerobić oczko mereżkowe.


I pozostałe oczka paska.


Przerobić pasek w drugą stronę (rz. 6 wg schematu) OPRÓCZ oczka mereżkowego, które spuszczamy z drutu.


Przerabiamy oczka obecnego i następnego paska, czyli znów od 7 do 12 rzędu.
Mereżkę można rozplątać lub zostawić to na później.


W rzędzie 13 znów zamknąć oczka paska "brzegowego".


Czynność powtarzamy, do ostatniego paska.
Ostatni pasek przerabiamy jeszcze na wysokość kilku rzędów i zamykamy oczka.


straszna buzia

Motyw = 5 o. + o. tła.
Na schemacie pokazano wszystkie rzędy, numer rzędu wskazuje pierwsze oczko danego rzędu.

pusta kratka - ignorować, stosuje się w celu poprawienia czytelności schematu, aby było widać jakie oczka następują nad sobą
- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- narzut
- oczko prute
- 2 oczka prawe razem na prawo
- 2 oczka prawe razem od spodu

02_142_11

Nabrać liczbę oczek podzielną przez 10 (=raport) + 2 o. brzeg.

Powtarzać stale od 1 do 8 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko prawe mereżkowe
259
Mereżka pionowa-pruta

Nabrać na druty liczbę oczek podzielną przez 5 + 2 o. brzeg.
- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 2 oczka prawe razem na prawo
- oczko spuścić z drutu (w celu sprucia), w to miejsce wykonać narzut.


Powtarzać rzędy 4 i 5, do wybranej wysokości. Aby wykonać mereżkę-prutą należy oczko spuszczone z drutu spruć do zamkniętego oczka, stanowiącego zabezpieczenie dołu mereżki.
Oczko mereżkowe można wykonać w dowolnym miejscu robótki, na dowolną wysokość.
260
Mereżka fantazyjna-pruta

Nabrać na druty liczbę oczek podzielną przez 9 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy 1, 2, 3 i 10, w pozostałych rzędach oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 10 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 2 o. prawe krzyżowane na lewo
- oczko z nitki poziomej (na lewo !)
- oczko prute
297
Splot mereżkowy

Nabrać na druty liczbę oczek podzielną przez 2 + 2 o. brzeg.
Powtarzać od 1 do 10 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- narzut
- oczko prute

Można wykonać większy prześwit - ażur mereżki, robiąc w 9 rzędzie zamiast jednego narzutu dwa narzuty.
od.maja.maj

Nabrać liczbę oczek podzielną przez 8 (=raport) + 1 + 2 o. brzeg.
Na schemacie pokazano wszystkie rzędy, numer rzędu wskazuje pierwsze oczko danego rzędu.
Powtarzać stale od 1 do 12 rzędu.

pusta kratka - ignorować, stosuje się w celu poprawienia czytelności schematu, aby było widać jakie oczka następują nad sobą
- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko prawe
- oczko lewe
- narzut
- oczko prute