Lubisz moją stronę?
Wyraź to !w s z y s t k i e    •    p o d s t a w o w e    •    k o l o r o w e    •    a ż u r o w e    •   k r z y ż o w a n e    •    m e r e ż k o w e    •    p r z e c i ą g a n e    •    s i a t k o w e    •    s u p e ł k o w e    •    t k a n e    •    w a r k o c z e    •    ł ą c z o n e  

Jak prawidłowo odczytywać schematy ?
Wystarczy coś zmienić...

Sploty fantazyjne - supełkowe
02-135-13

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 9 (=motyw) + oczka tła + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 26 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 1 o. przełożyć na drut pomocniczy z przodu robótki, 1 o. lewe, o. z drutu pomocniczego przerobić na prawo
- 1 o. przełożyć na drut pomocniczy z tyłu robótki, 1 o. prawe, o. z drutu pomocniczego przerobić na lewo
- 5 oczek z jednego (cyfra podaje liczbę oczek wykonanych z jednego oczka)
- 5 oczek razem
- 5 oczek prawych

240
Splot supełkowy owijany

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 6 (=raport) + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka i narzuty przerabiać na lewo.
Powtarzać stale od 1 do 8 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko supełkowe
(pionowe kreski - liczba oczek; poziome łuki - liczba owinięć)

241
Splot w grochy

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 5 (=raport) + 2 o. brzeg.
Powtarzać stale od 1 do 8 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
pusta kratka - zazwyczaj ignorować, stosuje się w celu poprawienia czytelności schematu, aby było widać jakie oczka następują nad sobą
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 5 oczek z jednego (cyfra podaje liczbę oczek wykonanych z jednego oczka)
- 5 oczek razem na lewo

242
Splot supełkowy w muszelki

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 4 (=raport) + 1 + 2 o. brzeg.
Powtarzać stale od 3 do 6 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- 5 oczek razem (cyfra podaje liczbę oczek, które należy przerobić razem)
- 5 oczek z jednego (cyfra podaje liczbę oczek wykonanych z jednego oczka)
- 5 o. lewych