Lubisz moją stronę?
Wyraź to !w s z y s t k i e    •    p o d s t a w o w e    •    k o l o r o w e    •    a ż u r o w e    •   k r z y ż o w a n e    •    m e r e ż k o w e    •    p r z e c i ą g a n e    •    s i a t k o w e    •    s u p e ł k o w e    •    t k a n e    •    w a r k o c z e    •    ł ą c z o n e  

Jak prawidłowo odczytywać schematy ?
Wystarczy coś zmienić...

Sploty fantazyjne - ażurowe


Dziurkowe oraz orzech laskowy

przejdź do działu


Liście, gałązki i kwiaty

przejdź do działu


Romby

przejdź do działu


Pionowe i poziome

przejdź do działu


Skosy

przejdź do działu


Figury

przejdź do działu