Lubisz moją stronę?
Wyraź to !


Sploty fantazyjne - przeciągane


07_047

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 4 (=raport) + 2 + 2 o. brzeg.
Na schemacie pokazano wszystkie rzędy, numer rzędu wskazuje pierwsze oczko danego rzędu.
Rząd 1 to prawa strona robótki.
Powtarzać stale od 1 do 12 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- oczko tkane (nitka z przodu tzn. po prawej stronie roboty)
- oczko wyciągane
277-podobne

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 3 (=raport) + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu, a narzuty na lewo.
Rząd 1 to prawa strona robótki.
Powtarzać stale od 1 do 4 rzędu.

pusta kratka - ignorować, stosuje się w celu poprawienia czytelności schematu, aby było widać jakie oczka następują nad sobą
- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- narzut
- oczko zawieszone
theweeklystitch.com
wrapped_stitch

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 2 (=raport) + 2 o. brzeg.
Na schemacie pokazano wszystkie rzędy, numer rzędu wskazuje pierwsze oczko danego rzędu.
Rząd 1 to prawa strona robótki.
Powtarzać stale od 1 do 2 rzędu.

pusta kratka - ignorować, stosuje się w celu poprawienia czytelności schematu, aby było widać jakie oczka następują nad sobą
- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- narzut
- oczko zawieszone
wrapped_stitch.02

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 2 (=raport) + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu, a narzuty na lewo.
Rząd 1 to prawa strona robótki.
Powtarzać stale od 1 do 4 rzędu.

pusta kratka - ignorować, stosuje się w celu poprawienia czytelności schematu, aby było widać jakie oczka następują nad sobą
- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- narzut
- oczko zawieszone
zawieszone_01

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 3 (=raport) + 2 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu, a narzuty na lewo.
Rząd 1 to prawa strona robótki.
Powtarzać stale od 1 do 4 rzędu.

pusta kratka - ignorować, stosuje się w celu poprawienia czytelności schematu, aby było widać jakie oczka następują nad sobą
- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- narzut
- oczko zawieszone na trzech oczkach prawych

Przeciągane romby

na podstawie

schemat
Nabieramy liczbę oczek podzielną przez 4 (raport) + 7 o. + 2 o. brzeg.

Na schemacie pokazano wszystkie rzędy, numer rzędu wskazuje pierwsze oczko danego rzędu.
Powtarzać stale od 1 do 12 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
pusta kratka - ignorować, stosuje się w celu poprawienia czytelności schematu, aby było widać jakie oczka następują nad sobą
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- narzut na lewo
- 3 oczka prawe razem (na prawo)
- oczko tkane (nitka z przodu tzn. po prawej stronie roboty)

Narzuty koniecznie muszą być nabierane na lewo.
Oczka przekładane przekręcamy, aby się łatwiej przerabiały w następnym rzędzie.
Narzutów przy przekładaniu NIE PRZEKRĘCAĆ.
W rzędach 4 i 10 narzuty leżą tak blisko siebie jakby stanowiły jedność, ale na schemacie są oznaczone jako dwa oczka tkane (jako jednoznaczność oczka przekładanego bez przerobienia).
Narzuty mają tendencję do układania się na oczkach, uważać by nie przestawić narzutów, muszą być między pierwszym a drugim oczkiem tkanym (patrząc z prawej strony).
r-277

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 6 (=raport) + 2 + 2 o. brzeg.
Na schemacie pokazano wszystkie rzędy, numer rzędu wskazuje pierwsze oczko danego rzędu.
Powtarzać stale od 1 do 4 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
motyw - wzór wyrabiany jednorazowo na całej szerokości robótki, lub w ustalonych przez siebie odstępach
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- narzut
- 2 oczka prawe razem od spodu
- oczko lewe mereżkowe , z nitką dwukrotnie nawiniętą.
- 1 o. na drut pomocniczy z przodu roboty, 3 o. prawe, 1 o. z drutu pomocniczego na prawo.
02_111_01

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 14 (=raport) + 2 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 22 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- oczko wyciągane
02_111_02

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 10 (=raport) + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 20 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko wyciągane
02_122_14

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 3 (=raport) + 2 o. brzeg.
W rzędach, których nie pokazano oczka przerabiać jak schodzą z drutu, a narzuty na lewo.
Powtarzać stale od 1 do 10 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
pusta kratka - ignorować, stosuje się w celu poprawienia czytelności schematu, aby było widać jakie oczka następują nad sobą
- narzut
- oczko zawieszone

02_122_15m2

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 3 (=raport) + 4 + 2 o. brzeg.
W rzędach, których nie pokazano oczka przerabiać jak schodzą z drutu, a narzuty na lewo.
Powtarzać stale od 1 do 12 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
pusta kratka - ignorować, stosuje się w celu poprawienia czytelności schematu, aby było widać jakie oczka następują nad sobą
- narzut
- oczko zawieszone

02_122_15

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 3 (=raport) + 2 o. brzeg.
W rzędach, których nie pokazano oczka przerabiać jak schodzą z drutu, a narzuty na lewo.
Powtarzać stale od 1 do 10 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
pusta kratka - ignorować, stosuje się w celu poprawienia czytelności schematu, aby było widać jakie oczka następują nad sobą
- narzut
- oczko zawieszone
03_304

Zdecyduj, która strona jest prawa

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 10 (=raport) + 2 + 2 o. brzeg.
W rzędach, których nie pokazano oczka przerabiać jak schodzą z drutu, a narzuty na lewo.
Powtarzać stale od 1 do 16 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
pusta kratka - ignorować, stosuje się w celu poprawienia czytelności schematu, aby było widać jakie oczka następują nad sobą
- narzut
- 2 oczka lewe razem na lewo
- oczko wkłuwane
r-346

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 18 (=raport) + 3 + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak w ściągaczu patentowym, czyli oczka lewe na lewo, a oczka prawe wkłuwane.
Powtarzać stale od 3 do 42 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- oczko wkłuwane
- 2 oczka razem na lewo
- z 1 o. zrobić: 1 o. prawe, 1 o. lewe
- z 1 o. zrobić: 1 o. lewe, 1 o. prawe
mój wyciągany 1

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 4 + 2 o. brzeg.
Pokazano tylko rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać tak jak schodzą z drutu.
Powtarzać rzędy od 1 do 8.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko wkłuwane dwa rzędy niżej
mój wyciągany 2

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 2 + 2 o. brzeg.
Pokazano tylko rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać tak jak schodzą z drutu.
Powtarzać od 3 rzędu do 10.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko wkłuwane dwa rzędy niżej
mój wyciągany 3

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 2 + 2 o. brzeg.
Pokazano tylko rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać tak jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale te 4 rzędy.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko wkłuwane
227
Splot przewlekany-zmienny, poziomy

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 4 + 2 o. brzeg.
Pokazano tylko rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać tak jak schodzą z drutu.
Przerabiać rzędy od 3 do 6.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- o. wyciągane między 2 a 3 oczkiem tzn. drut wbić między 2 a 3 oczko na lewym drucie, przeciągnąć pętelkę i nałożyć ją na lewy drut, pierwsze oczko wykonać razem z tym narzutem na prawo, drugie również na prawo
228
Splot przewlekany fantazyjny I

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 4 + 1o. + 2 o. brzeg.
Pokazano tylko rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać tak jak schodzą z drutu.
Przerabiać rzędy od 1 do 10.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- o. wyciągane między 3 a 4 oczkiem tzn. drut wbić między 3 a 4 oczko na lewym drucie, przeciągnąć pętelkę i nałożyć ją na lewy drut, pierwsze oczko wykonać razem z tym narzutem na prawo, potem 1 o. lewe, 1 o. prawe
229 Splot przewlekany fantazyjny II

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 4 + 8 o. + 2 o. brzeg.
Pokazano tylko rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać tak jak schodzą z drutu.
Powtarzać od 1 do 12 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- oczko wyciągane między 6 a 7 oczkiem, tzn. wkłuć prawy drut między 6 a 7 oczko, wyciągnąć pętelkę zawiesić na lewy drut, po czym przerobić pętelkę razem z pierwszym oczkiem na prawo, 1 o. prawe, 2 o. lewe, 2 o. prawe
230
Splot motylki

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 10 + 5 o. + 2 o. brzeg.
Powtarzać od 1 do 8 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- oczko tkane, nitka z prawej strony roboty

230-inne

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 10 (=raport) + 5 + 2 o. brzeg.
Na schemacie pokazano wszystkie rzędy, numer rzędu wskazuje pierwsze oczko danego rzędu.
Powtarzać stale od 1 do 8 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- oczko tkane (nitka po lewej stronie roboty)
- oczko tkane (nitka po prawej stronie roboty)
231
Splot przewlekany-poziomy

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 2 + 2 o. brzeg.
Pokazano tylko rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać tak jak schodzą z drutu.
Powtarzać od 1 do 4 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- o. wyciągane między 2 a 3 oczkiem tzn. drut wbić między 2 a 3 oczko na lewym drucie, przeciągnąć pętelkę i nałożyć ją na lewy drut, pierwsze oczko wykonać razem z tym narzutem na prawo, drugie również na prawo
232
Splot przewlekany z oczkiem przekręconym

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 3 + 2 o. brzeg.
Powtarzać od 1 do 3 rzędu.

Rząd 1 - oczka prawe;
Rząd 2 i wszystkie rzędy parzyste - oczka lewe:
Rząd 3 - o. brzeg., *3 oczka przełożyć na prawy drut, pierwsze z nich zawiesić na dwóch pozostałych, oba oczka przełożyć na lewy drut i przerobić pojedynczo na prawo. Oczko zawieszone chwycić od spodu lewym drutem, następnie prawym drutem, wkłuwając drut od spodu w oczko, przekręcić je na prawo chwytając nić wiodącą i przerobić z niego 1 nowe oczko na prawo*, o. brzeg.;
Rząd 5 - oczka prawe;
Rząd 7 - jak rząd 3.
233
Ścieg przewlekany-muszki

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 4 + 2 o. brzeg.
Powtarzać od 2 do 6 rzędu.

Rząd 1 - oczka prawe;
Rząd 2 i wszystkie rzędy parzyste - oczka lewe;
Rząd 3 - o. brzeg., *chwycić prawym drutem trzecie oczko leżące na lewym drucie i zawiesić je na dwóch pierwszych oczkach. Następnie przerobić (na prawo) oczka nie przerobione, umieszczając pomiędzy nimi 1 dodatkowe oczko, przerobione z nitki poziomej ( nici między tymi dwoma oczkami, ale nie na nici oczka, które zostało na nich zawieszone), 4 o. prawe*, o. brzeg.
Rząd 5 - o. brzeg., 1 o. prawe, *chwycić prawym drutem trzecie oczko leżące na lewym drucie i zawiesić je na dwóch pierwszych oczkach. Następnie przerobić (na prawo) oczka nie przerobione, umieszczając pomiędzy nimi 1 dodatkowe oczko, przerobione z nitki poziomej ( nici między tymi dwoma oczkami, ale nie na nici oczka, które zostało na nich zawieszone), 4 o. prawe*, o. brzeg.
234
Splot przewlekany fantazyjnie , dzielony oczkami lewymi, po prawej stronie roboty.

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 3 + 2 o. brzeg.
Powtarzać rzędy 1 i 2.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko tkane, nitka z prawej strony roboty

Prawa strona ściegu - fantazyjna, lewa - gładka.
235
Splot w łezki

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 3 + 2 o. brzeg.
Powtarzać od 2 do 5 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko lewe
- oczko prawe
- 1 o. lewe z podwójnym narzutem, tzn. wkłuć drut w oko, uchwycić nitkę okręcić drut drugi raz wokół nitki i takie dwa narzuty dopiero przeciągnąć przez oczko
- oczko tkane, nitka z lewej strony roboty, kierunek strzałki pokazuje, w którą stronę przekłada się oczko bez przerabiania

Przy przekładaniu "dużego" oczka należy je nieco rozciągnąć.
236
Splot przeciągany poziomy

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 2 + 2 o. brzeg.
W rzędach nie pokazanych na schemacie oczka przerabiać tak jak schodzą z drutu.
Powtarzać od 1 do 10 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko tkane, nitka po prawej stronie roboty
mój wyciągany 4

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 10 (=raport) + 14 o.
Pokazano część rzędów parzystych, numer rzędu wskazuje pierwsze oczko rzędu.
W rzędach parzystych niepokazanych na schemacie oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 11 do 30 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko prawe
- oczko lewe
czerwone 3 oczka lewe - oznaczyć znacznikami.
cyfra 4 z daszkiem - nałożyć na drut oznaczone znacznikami 3 oczka lewe i przerobić razem 4 o. na lewo.
kolorowe strzałki - wskazanie które 3 o. lewe, w którym momencie są nakładane na drut i przerabiane jak wyżej (zielone strzałki = prawa strona roboty, niebieskie strzałki = lewa strona)