Lubisz moją stronę?
Wyraź to !w s z y s t k i e    •    p o d s t a w o w e    •    k o l o r o w e    •    a ż u r o w e    •   k r z y ż o w a n e    •    m e r e ż k o w e    •    p r z e c i ą g a n e    •    s i a t k o w e    •    s u p e ł k o w e    •    t k a n e    •    w a r k o c z e    •    ł ą c z o n e  

Jak prawidłowo odczytywać schematy ?
Wystarczy coś zmienić...

Sploty fantazyjne - tkane

216_podobny

schemat
Nabrać dowolną liczbę oczek + 2 o. brzeg.
Oczko tkane w co drugim rzędzie przerabiamy o jedno oczko w lewo od poprzedniego.

Na schemacie pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać na lewo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko tkane (nitka z przodu tzn. po prawej stronie roboty)


213_podobny

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 4 (=raport) + 2 o. brzeg.
Powtarzać stale te dwa rzędy.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- oczko tkane (nitka z przodu tzn. po prawej stronie roboty)

sabrina.04.2011.m.04

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 9 (=raport) + 5 + 2 o. brzeg.
Na schemacie pokazano wszystkie rzędy, numer rzędu wskazuje pierwsze oczko danego rzędu.
Powtarzać stale od 1 do 16 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- narzut
- 3 oczka razem (cyfra podaje liczbę oczek, które należy przerobić razem)
- oczko tkane (nitka z tyłu tzn. po lewej stronie roboty)
- oczko prawe mereżkowe
- pierwszy narzut przełożyć bez przerobienia, dwa pozostałe spuścić z lewego drutu, nitka z lewej strony robótki (strzałka wskazuje początek rzędu, czyli kierunek przekładania oczka)
sabrina.04.2011.m.08

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 8 (=raport) + 4 + 2 o. brzeg.
Na schemacie pokazano wszystkie rzędy, numer rzędu wskazuje pierwsze oczko danego rzędu.
Powtarzać stale od 1 do 16 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- oczko tkane (nitka z tyłu tzn. po lewej stronie roboty)
- pierwszy narzut przełożyć bez przerobienia, drugi narzut spuścić z lewego drutu, nitka z lewej strony robótki (strzałka wskazuje początek rzędu, czyli kierunek przekładania oczka)
- oczko lewe z dwukrotnie nawiniętą nitką (oczko lewe, bo kreska pozioma, liczba przekreśleń oznacza liczbę nawinięć nitki na drut)
Dziurki

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 8 (=raport) + 6 + 2 o. brzeg.
Rzędy parzyste - prawa strona roboty.
Powtarzać stale od 1 do 20 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- oczko tkane, nitka z tyłu tzn. po lewej stronie roboty (strzałka wskazuje początek rzędu, w kierunku którego jest przekładane oczko)
213
Splot tkany o pionowym układzie oczek

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 2 (=raport) + 2 o. brzeg.
Powtarzać stale te dwa rzędy.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- oczko tkane (nitka z przodu tzn. po prawej stronie roboty)
214
Splot tkany o zmiennym układzie oczek

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 2 (=raport) + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale od 1 do 4 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko tkane (nitka z przodu tzn. po prawej stronie roboty)
215
Splot tkany dwustronny

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 2 (=raport) + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka przerabiać jak schodzą z drutu.
Powtarzać stale te dwa rzędy.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko lewe
- oczko tkane (nitka z przodu tzn. po prawej stronie roboty)

Jeśli splot wychodzi brzydko zajrzyj tutaj.
216
Splot tkany diagonal

schemat
Nabrać liczbę oczek podzielną przez 4 (=raport) + 2 o. brzeg.
Pokazano rzędy nieparzyste, w rzędach parzystych oczka i narzuty przerabiać na lewo.
Powtarzać stale od 1 do 8 rzędu.

- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko brzegowe
- oczko prawe
- oczko tkane (nitka z przodu tzn. po prawej stronie roboty)
Ukos oczek tkanych musi przebiegać w jednym kierunku.