Lubisz moją stronę?
Wyraź to !
 •  d a m s k i e  •  m ę s k i e  •  d z i e c i  •  i n n e  •  m o j e  •  W a s z e  •  w s z y s t k i e  •  k a l k u l a t o r y  • 
Kołnierzyk z serwety

źródło: na podstawie tej serwetyMateriał: nić bawełniana
Druty: odpowiednie do grubości włóczki

WYKONANIE

Nabrać 68 o. i robić 6 razy raport wg schematu.
Robimy w rzędach.
Na koniec zamykamy oczka bardzo elastycznie.
Kołnierzyk namaczamy i blokujemy.
Aby ułatwić sobie formowanie - zblokować połowę kołnierzyka i złożyć, drugą połówkę przypiąć na zblokowaną część, kształtując ją identycznie.