Lubisz moją stronę?
Wyraź to !
 •  d a m s k i e  •  m ę s k i e  •  d z i e c i  •  i n n e  •  m o j e  •  W a s z e  •  w s z y s t k i e  •  k a l k u l a t o r y  • 
Pięta - sześcienna

Wysokość pięty może być mała (ta po lewej), lub większa.

Przerabiamy połowę oczek w rzędach, jak w pięcie klasycznej, na wysokość od pięty do kostki.


Dzielimy oczka na trzy, w miarę równe części. Brzegowe części muszą być sobie równe.
Ale uwaga! znaczniki wstawiamy za pierwszym i przed ostatnim oczkiem środkowej części, np.: jeśli mamy 30 oczek, to robimy tak:
11 o., znacznik, 8 o., znacznik, i 11 o. do brzegu.


Przerabiamy w rzędach oczka środkowej części oraz za znacznikiem dwa oczka razem:

po lewej stronie
2 o. lewe razem na lewo


po prawej stronie
2 o. prawe razem na prawo


aż skończą się nam oczka bocznych części.
Jeśli trzeba robimy jeszcze 1 rząd, aby nitka znajdowała się na lewym brzegu tego rzędu.


Na brzegu pięty nabieramy oczka i robimy w okrążeniach,


nadmiar oczek zamykamy w klin, tak jak w pięcie klasycznej (zielona lina przerywana).