Lubisz moją stronę?
Wyraź to !
 •  d a m s k i e  •  m ę s k i e  •  d z i e c i  •  i n n e  •  m o j e  •  W a s z e  •  w s z y s t k i e  •  k a l k u l a t o r y  • 
Szal Gail

Wykonała: Mariola M.


Szal z użyciem wzoru z chusty gail.

Oczka nabrać tymczasowo na wybraną szerokość i przerobić do połowy wybranej długości. Na końcu robimy bordiurę.
Potem oczka tymczasowo nabrane przełożyć na druty i zrobić drugą połowę szala.
No i oczywiście na brzegach nie dodawać nowych liści.