Lubisz moją stronę?
Wyraź to !
POLECAM STRONY i BLOGI:

Wzór przeplatany - koszykowy (entrelac)
Popularną techniką wykonywania patchworku jest wzór przeplatany, zwany też KOSZYKOWYM. Kwadraty robi się dżersejem, ściegami ażurowymi, warkoczowym lub strukturalnymi. Efekt przeplatania jest najbardziej widoczny, kiedy używa się włóczki w dwóch kolorach.

Podczas dziergania na drutach znajdują się oczka tworzące wszystkie kwadraty w rzędzie. Wzór przeplatany - koszykowy może mieć różne wielkości kwadratów, pamiętać należy że, każdy kwadrat składa się z dwa razy większej liczby rzędów niż oczek. Robótkę rozpoczyna się od przerobienia pierwszego rzędu trójkątów.

W opisie nie używam „1 o. brzeg”, w podanej liczbie oczek należy również liczyć oczko brzegowe.

ETAP I

Pierwszy rząd trójkątów

Nabrać 24 oczka. W każdym rzędzie nieparzystym należy przerabiać jedno oczko więcej z lewego drutu.
Pierwszy trójkąt.
Rząd 1 - 2 o. prawe, obrócić robótkę;
Rząd 2 - 2 o. lewe, obrót;
Rząd 3 - 3 o. prawe, obrót;
Rząd 4 - 3 o. lewe, obrót;
Rząd 5 - 4 o. prawe, obrót;
Rząd 6 - 4 o. lewe, obrót;
Rząd 7 - 5 o. prawych, obrót;
Rząd 8 - 5 o. lewych, obrót;
Rząd 9 - 6 o. prawych, obrót;
Rząd 10 - 6 o. lewych, obrót;
Rząd 11 - 7 o. prawych, obrót;
Rząd 12 - 7 o. lewych, obrót;
Rząd 13 - 8 o. prawych.
Pierwszy trójkąt jest gotowy.
Z pozostałych na lewym drucie oczek zrobić następne trójkąty.


Na końcu nitkę zabezpieczyć i uciąć.

ETAP II

Rząd kwadratów (lewa strona)

Aby bok robótki był prosty, należy z lewej strony zrobić trójkąt brzegowy.

Lewy trójkąt brzegowy.
Na lewy drut nabrać 2 oczka drugim kolorem i przerabiać.
Rząd 1 - 2 o. lewe, obrót;
Rząd 2 - 2 o. prawe, obrót;
Rząd 3 - z oczka brzegowego zrobić 2 oczka lewe (1 o. od przodu, 1 o. od tyłu), 2 o. razem na lewo (ostatnie oczko trójkąta i pierwsze oczko z lewego drutu przerabiamy razem, by połączyć fragmenty), obrót;
Rząd 4 - 3 o. prawe, obrót;
Rząd 5 - z o. brzeg. zrobić 2 o. lewe, 1 o. lewe, 2 o. razem na lewo, obrót;
Rząd 6 - 4 o. prawe, obrót;
Rząd 7 - o. brzeg. zrobić 2 o. lewe, 2 o. lewe, 2 o. razem na lewo, obrót;
Rząd 8 - 5 o. prawych, obrót;
Rząd 9 - o. brzeg. zrobić 2 o. lewe, 3 o. lewe, 2 o. razem na lewo, obrót;
Rząd 10 - 6 o. prawych, obrót;
Rząd 11 - o. brzeg. zrobić 2 o. lewe, 4 o. lewe, 2 o. razem na lewo, obrót;
Rząd 12 - 7 o. prawych, obrót;
Rząd 13 - o. brzeg. zrobić 2 o. lewe, 5 o. lewe, 2 o. razem na lewo.Osiem oczek trójkąta zostało przerobionych. Z trójkąta jasnego zostały nam jeszcze dwa oczka, które użyjemy przy pierwszym kwadracie.

Kwadrat

Robótkę przerabiamy w ciągu dalszym na lewej stronie. Nabieramy oczka (obróciwszy chwilowo robótkę na prawą stronę, aby brzeg został po lewej stronie) z boku trójkąta, w sumie 8 oczek.

Rząd 1 - 8 o. pr., obrót;
Rząd 2 - 7 o. l., 2 o. razem na lewo (ostatnie o. kwadratu i pierwsze o. z lewego drutu, by połączyć fragmenty), obrót;
Powtarzać te dwa rzędy jeszcze 7 razy, aż zostaną zamknięte wszystkie oczka przyległego trójkąta. Oczka kwadratu pozostawić na prawym drucie.


Nabrać kolejne 8 o. z boku trójkąta (po prawej stronie). W ten sam sposób przerobić kolejne kwadraty.


Aby bok robótki był prosty, należy z prawej strony zrobić trójkąt brzegowy.


Prawy trójkąt brzegowy
Z prawej strony roboty, z boku trójkąta nabrać 8 oczek.Rząd 1 - 8 o. pr., obrót;
Rząd 2 - 6 o. l., 2 o. razem na lewo, obrót;
Rząd 3 - 7 o. pr., obrót;
Rząd 4 - 5 o. l., 2 o. razem na lewo, obrót;
Rząd 5 - 6 o. pr., obrót;
Rząd 6 - 4 o. l., 2 o. razem na lewo, obrót;
Rząd 7 - 5 o. pr., obrót;
Rząd 8 - 3 o. l., 2 o. razem na lewo, obrót;
Rząd 9 - 4 o. pr., obrót;
Rząd 10 - 2 o. l., 2 o. razem na lewo, obrót;
Rząd 11 - 3 o. pr., obrót;
Rząd 12 - 1 o. l., 2 o. razem na lewo, obórt;
Rząd 13 - 2 o. pr., obrót;
Rząd 14 - 2 o. razem na lewo.Wszystkie oczka znajdują się na prawym drucie, nitkę zabezpieczyć i uciąć.


ETAP III

Rząd kwadratów (prawa strona)

W tym etapie nie wyrabia się trójkątów brzegowych.

Pierwszy kwadrat
Robótka na prawej stronie, jasny kolor włóczki.
Oczko brzegowe trójkąta przerobić na prawo, z boku trójkąta nabrać 7 oczek.
Rząd 1 - 8 o. l., obrót;

Rząd 2 - 7 o. pr., 2 o. razem na prawo (ostatnie o. kwadratu i pierwsze o. z lewego drutu, by połączyć fragmenty).

Powtarzać te dwa rzędy 7 razy, aż wszystkie oczka kwadratu z poprzedniego rzędu zostaną przerobione.

Drugi i trzeci kwadrat

Z boku kwadratu z poprzedniego rzędu nabrać 8 oczek i przerabiać jak pierwszy kwadrat. Trzeci kwadrat robić w ten sam sposób.
Etap III zakończony.


Etap II i III powtarza się na zmianę do uzyskania pożądanej wysokości robótki.
Aby zakończyć robótkę po etapie II robimy etap IV.

Przy nabieraniu oczek z brzegu trójkątów czy kwadratów trzeba robić to równo, wzdłuż oczka:

ETAP IV

Górny rząd trójkątów końcowych (prawa strona)

Oczko brzegowe trójkąta przerobić jasną nitką na prawo, z boku trójkąta nabrać 7 o.
Rząd 1 - 8 o. l., obrót;
Rząd 2 - 7 o. pr., 2 o. razem na prawo (ostatnie oczko trójkąta i pierwsze o. z lewego drutu, by połączyć fragmenty), obrót;
Rząd 3 - 6 o. l., 2 o. razem na lewo, obrót;
Rząd 4 - 6 o. pr., 2 o. razem na prawo, obrót;
Rząd 5 - 5 o. l., 2 o. razem na lewo, obrót;
Rząd 6 - 5 o. pr., 2 o. razem na prawo, obrót;
Rząd 7 - 4 o. l., 2 o. razem na lewo, obrót;
Rząd 8 - 4 o. pr., 2 o. razem na prawo, obrót;
Rząd 9 - 3 o. l., 2 o. razem na lewo, obrót;
Rząd 10 - 3 o. pr., 2 o. razem na prawo, obrót;
Rząd 11 - 2 o. l., 2 o. razem na lewo, obrót;
Rząd 12 - 2 o. pr., 2 o. razem na prawo, obrót;
Rząd 13 - 1 o. l., 2 o. razem na lewo, obrót;
Rząd 14 - 1 o. pr., 2 o. razem na prawo, obrót;
Rząd 15 - 2 o. razem na lewo, obrót;
Rząd 16 - 2 o. razem na prawo.

Przerobić w ten sposób pozostałe dwa trójkąty końcowe.
Nitkę zabezpieczyć i uciąć.

Wzór przeplatany - koszykowy (entrelac) w okrążeniach

Okrążenia mogą być małe lub duże.


Ważna różnica: NIE UCINAMY NITEK !
Po nabraniu oczek zamykamy okrążenie i robimy trójkąty z etapu I.

Z tą różnicą, że robimy jeszcze jeden rząd, aby nitka została na górnym czubku trójkąta.


Etap II - nie robimy bocznych trójkątów, zaczynamy i kończymy kwadratami.

Pierwszy kwadrat zaczynamy u dołu trójkąta, oczka nabieramy w lewą stronę (metoda oczko prawe).

Na kolejne kwadraty oczka nabieramy w prawo (metoda oczko lewe).


Po zrobieniu ostatniego kwadratu robimy dodatkowy rząd, aby nitka została na jego górnym czubku.


Etap III - nie robimy bocznych trójkątów, zaczynamy i kończymy kwadratami.

Na pierwszy kwadrat oczka nabieramy w prawą stronę (metoda oczko lewe).


Kolejne kwadraty tego etapu - oczka nabieramy w lewą stronę (metoda oczko prawe).


Też kończymy z nitką na górnym czubku kwadratu.

Robimy na zmianę etap II i etap III.

Ostatni etap, górnych trójkątów robimy tak samo jak w rzędach.

Teraz możemy poucinać nitki.