Lubisz moją stronę?
Wyraź to !












































POLECAM STRONY i BLOGI:

























Tworzenie oczek prawych i lewych




Gdy już nabraliśmy na druty odpowiednią liczbę oczek, sposobem zalecanym w "przepisie" na wyrób dziewiarski możemy przystąpić do przerabiania oczek.
Podstawowymi oczkami jest oczko prawe i lewe.
Druty trzymamy jak opisano wyżej.



Oczko prawe oglądaj film

Nitkę z kłębka owiniętą lub zawieszoną na palcu wskazującym lewej ręki trzymamy za drutem z oczkami.
Prawy drut wkładamy w pierwsze oczko i chwytamy nitkę od kłębka.


Po przeciągnięciu nitki powstaje pętelka oczka prawego.



Oczko lewe oglądaj film

Robótkę można też zacząć oczkami lewymi. W tym celu nitkę od kłębka owiniętą lub zawieszoną na palcu wskazującym lewej ręki trzymamy przed drutem z oczkami.
Drut prawy wbijamy w pierwsze oczko tak samo jak przy robieniu oczka prawego, z tą różnicą, że jego czubek kierujemy w swoją stronę, w stronę nitki, którą należy chwycić ...


... i przeciągnąć przez pierwsze oczko. W ten sposób powstaje pętelka oczka lewego.



Przerabianie oczek

W opisach splotów bardzo często spotyka się polecenia:
przerabiać tak jak powstają,
przerabiać jak schodzą z drutu,
oczka prawe nad prawymi, oczka lewe nad lewymi,
i jeszcze
oczka prawe na prawo, oczka lewe na lewo.

Te wszystkie określenia znaczą to samo.
Chodzi o to by oczko w poprzednim rzędzie będące oczkiem prawym, teraz też przerobić na prawo, a lewe na lewo (Z PUNKTU WIDZENIA PRAWEJ STRONY ROBÓTKI !!!).

Są dwa sposoby określania, czy oczko jest prawe czy lewe.
1. Przyjrzeć się jak wygląda oczko poniżej lewego drutu ...

Oczko prawe

Oczko lewe

i tak też przerobić oczko leżące na lewym drucie.

2. Przyjrzeć się jak leży oczko na lewym drucie, bo oczka nie leżą równo, ale nieco krzywo: Pętelka oczka prawego na lewym drucie, tył pętelki wyżej.
Przerabiając oczko prawe na prawo nitkę od kłębka trzymamy z tyłu lewego drutu.


Pętelka oczka lewego na lewym drucie, przód pętelki wyżej.
Przerabiając oczko lewe na lewo nitkę od kłębka trzymamy z przodu lewego drutu.



Przerabianie oczka prawego na prawo (w rzędach).


Przerabianie oczka lewego na lewo (w rzędach).




Praca w rzędach to przerabianie oczek od pierwszego do ostatniego, po czym robótkę obracamy, druty przekładamy, aby w lewej ręce mieć robótkę, a w prawej pusty drut. Po czym robimy kolejny rząd itd.

Spotkamy się z określeniami: prawa strona robótki oraz lewa strona robótki.
Wygląda to na przykład tak:
Rząd 1 (prawa strona robótki) - opis wykonywania rzędu;
Rząd 2 (lewa strona robótki) - ...
Jest to wskazanie nam, że robiąc rząd 1 i kolejne nieparzyste rzędy, mamy przed twarzą prawą stronę dzianiny.
To samo dotyczy lewej strony.
Bywa też, że mamy w ten sposób wskazaną tylko prawą stronę robótki, bo kierując się logiką, wiemy, że druga strona to właśnie lewa strona.

Wykonując robótkę wg opisu kierujemy się tymi zasadami:
1) nazwy oczek i ich liczby między przecinkami, to kolejne etapy pracy np.:
2 o. prawe, 1 o. prawe przekręcone z nitki poziomej, itd.
Robimy zatem 2 o. prawe, potem za tymi oczkami robimy wg kolejnego polecenia między kolejnymi przecinkami, czyli: 1 o. prawe przekręcone z nitki poziomej.
Patrz ODMIANY OCZEK.

2) w opisach oprócz przecinków pojawiają się też gwiazdki, np.:
*przerabiać oczka na prawo aż dotrzemy do 1 o. przed oznaczeniem: 1 o. prawe przekręcone z nitki poziomej, 2 o. prawe, 1 o. prawe przekręcone z nitki poziomej; powtarzać od* jeszcze 2 razy,
Gwiazdki obejmują fragment opisu zwanego RAPORTEM. W schematach raport oznaczony jest strzałkami.
Raport, to motyw który powtarza się od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.

Wracając do opisu. Zaraz za drugą gwiazdką pojawiają się różne polecenia: powtarzać od* jeszcze 2 razy albo samo powtarzać od*.
powtarzać od* jeszcze 2 razy - tzn. że w sumie robimy wszystkie polecenia objęte gwiazdkami 3 razy.
powtarzać od* - zazwyczaj chodzi o powtarzanie do końca rzędu, oprócz liczby oczek znajdujących się na końcu opisu rzędu.




Robótka w okrążeniach

Powyższe dwa rysunki dotyczą robótki wykonywanej w rzędach.
Gdy wyrabiamy dzianinę w zamkniętym obwodzie (na drutach pończoszniczych lub na drutach z żyłką), czyli w okrążeniach, wtedy oczka leżą odwrotnie na lewym drucie !
Dzieje się tak, gdyż podchodzimy do oczek od tyłu.
Pętelka oczka prawego na lewym drucie ma tył pętelki niżej.

Aby takie oczko przerobić na prawo (by się nie skręciło), należy prawy drut wbić od spodu (od lewej strony) w środek oczka i przeciągnąć nitkę od kłębka.

Proszę zwrócić uwagę, że oczka na lewym i prawym drucie leżą tak samo. W przeciwieństwie do oczek wyrabianych w rzędach.


Pętelka oczka lewego na lewym (i prawym) drucie ma przód pętelki niżej. Takie oczko również przerabia się od spodu.


Taki sposób układania się oczek utrudnia pracę, gdy musimy oczka prawe przerobić na prawo, a lewe na lewo.
Ale jest wielkim ułatwieniem, gdy wyrabiamy ryż pojedynczy lub oczka przekręcone w okrążeniach.
Aby się oczka przekręciły należy chwycić do przerobienia niższą nitkę. Przerabiać oczka tak, jak w rzędach.

Ważne zasady, przy pracy w okrążeniach:

Są już podane przy serwetkach (szkoła), czyli:
- konieczność używania kontrastowej nitki, dla oznaczenia początku okrążenia,
- przesuwanie oczek (początek lub koniec okrążenia), wg strzałek na schemacie, jeśli wymaga tego splot.
Po za tym:
- radzę nie robić narzutu na końcu lub na początku drutu, gdyż później może nam on się zgubić. Lepiej przełożyć między drutami jedno oczko, aby ono było z brzegu (praca na drutach pończoszniczych).

Oczko prawe w okrążeniach:
oglądaj film


Oczko lewe w okrążeniach:
oglądaj film


- jeśli przy przerabianiu oczka (w okrążeniach) chwycimy nitkę z kłębka od spodu, to później, gdy wrócimy do tego oczka będzie ono leżało "prawidłowo", tak jak przy pracy w rzędach,

- schematy dla pracy w okrążeniach wyglądają inaczej: niby warkocz, i będę je tworzyć w miarę moich możliwości (będą się pojawiać drugie schematy, rozróżnione na w rzędach i w okrążeniach).
- jeśli wyrób jest bardzo dopasowany do ciała (np.: rękawiczka), odradzam "ciasne" nabieranie oczek, czyli np.: klasycznie ale na jednym drucie, metoda kciuka lub najprostsza metoda. Ciasny brzeg utrudni zakładanie takiej rękawiczki.





Jak zacząć robótkę w okrążeniach

Początkującym dziewiarzom może być ciężko zacząć robić w okrążeniach zaraz po nabraniu oczek, gdyż trzeba je ułożyć na drutach i żyłce tak, aby okrążenie nie było skręcone.


Aby ułatwić sobie zaczynanie takiej robótki pierwsze kilka rzędów robimy, hm... w rzędach . Zostawiamy jednak dłuższy ogonek z nitki, bo będzie nam potrzebny. Im więcej rzędów zamierzamy zrobić, tym dłuższy ogonek.
Włóczka na zdjęciach poniżej pochodzi ze sklepu otomotek, mieszanka wełny z jedwabiem.


Przystępując do pracy w okrążeniach drut z nitką z kłębka jest z tyłu.
Drut na końcu rzędu wsuwamy w oczka, będzie to początek okrążenia.
Drut z tyłu wysuwamy z oczek (jeśli mamy ich mało), będziemy nim przerabiać oczka.


Ja lubię zaczynać okrążenie przerabiając razem ostatnie i pierwsze oczko.
Zmniejsza to luz między nimi i zapobiega niechcianemu ażurowi.


Przy pracy na małej liczbie oczek, metodą magic loop należy ciaśniej przerabiać oczka, by nie powstała nam drabinka z nitek.
Wprawdzie przez pierwsze kilka okrążeń może nam się wydawać, że mimo to ażur powstaje, jest to wynikiem rozciągania robótki tuż pod drutami. Po przerobieniu kolejnych okrążeń, te pierwsze wyglądają już dobrze.


Długi ogonek potrzebny jest nam do zszycia pierwszych rzędów. Szyjemy igłą lub szydełkiem, dowolną metodą.

Włóczka na zdjęciach powyżej pochodzi ze sklepu otomotek, mieszanka wełny z jedwabiem.