Lubisz moją stronę?
Wyraź to !
POLECAM STRONY i BLOGI:

Dzianina dwuwarstwowa

Technika dwuwarstwowej dzianiny
(na dwóch drutach)

Z początku technika ta może wydać się bardzo trudna, ale poznawszy zasady okazuje się ciekawą alternatywą dla pracy w okrążeniach (przy prostych splotach).
Szczególnie polecam tą technikę do poniższych wyrobów: paski-rurki, kieszonki (nawet w czapce :), koc (dzianina pikowana) i sznurki.

Zasada jest prosta:
Rząd 1 - *o. prawe przerabiamy na prawo, o. lewe przekładamy bez przerobienia nitka z przodu*.
Stale powtarzamy ten rząd, kolejność oczek może być odwrotna, ale zasada się nie zmienia:
oczko prawe - przerabiamy na prawo, to warstwa z przodu robótki,
oczko lewe - przekładamy, to warstwa z tyłu robótki,
nitka musi iść przed oczkiem przekładanym, aby warstwy były nie połączone.

Więcej na przykładzie: czapka z kieszonkami (są tam linki do filmów).

Lub mniej, ale treściwie tutaj: film

Nie zapomniałam również o schematach (poniżej). W tym celu musiałam "stworzyć" oznaczenie dla oczka nabranego z powietrza:
Wzrokowcom (takim jak ja) schematy z pewnością pomogą zrozumieć i stosować technikę dwuwarstwowej dzianiny robionej na dwóch drutach.

UWAGA! obowiązują zasady pracy w okrążeniach.


Pasek - rura oglądaj film

O niebo łatwiej jest wykonać taki pasek-rurę na dwóch drutach, niż na 3 czy 4 drutach pończoszniczych, zwłaszcza, że robimy go niekiedy z niewielkiej liczby oczek.
Paski takie przydają się do wyrobów "plecionych" z tego e-maila.

Oba końce otwarte

schemat
Nabrać dowolną liczbę oczek (równą szerokości paska).
Wykonaywać wg schematu, pokazano wszystkie rzędy.
Na długość paska powtarzać rzędy 2 i 3 na zmianę.
Brzeg zamykamy po ostatnim rzędzie (w rzędzie nieparzystym), w następujący sposób:
*2 o. razem na prawo, 1 o. przeł. na drut pomoc. z tyłu robótki, oczko z drutu prawego przełożyć na drut lewy* powtarzać do końca rzędu. Potem zamknąć oczka z drutu pomocniczego. Ostatnie oczko przełożyć szydełkiem przez początek zamkniętego brzegu, przeciągnąć uciętą nitkę, zaciągnąć.

Objaśnienia do schematu:
- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko prawe
- oczko tkane (nitka z przodu tzn. po prawej stronie roboty)
oczko z powietrza, najprostszą metodą
Oba końce zamknięte

schemat
Nabrać nieparzystą liczbę oczek (jest to rząd 1) i przerabiać wg schematu.
Objaśnienia do schematu:
- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko prawe
- oczko tkane (nitka z przodu tzn. po prawej stronie roboty)
- 2 oczka lewe razem na lewo
Góra otwarta
lub dół otwarty


schemat
Stosując kombinację powyższych opisów można zrobić rury otwarte na dole lub na górze, a zamknięte na górze lub na dole.


Lepszy efekt

osiągniemy gdy nabierzemy oczka metodą tymczasową II (włoską I) lub metodą włoską II, a zakończymy rozdzielając oczka na dwa druty (każda warstwa na osobnym drucie) i zszyjemy oczkiem. Lub bez rozdzielania warstw zamkniemy oczka po włosku.

Początek i koniec robótki jest nie do odróżnienia.

Kieszonka I

(ze ściągaczem na górnym brzegu, robiona z góry na dół)

Kieszeń na zdjęciu robiona jest na szerokość 10 oczek.
Gdy dojdziemy do miejsca, w którym chcemy mieć górny brzeg kieszeni,

oznaczamy szerokość kieszeni dwoma kolorowymi nitkami. (oznaczamy na 2-3 rzędzy przed rozpoczęciem wykonywania).
W poniższym opisie znaczek gwiazdki *, to miejsce kolorowych nitek.
Tło robimy splotem tkanym po lewej stronie, opis w nawiasie.

Rząd 1 - 1 o. brzeg., (1 o. przekł. bez przer. nitka z tyłu, 1 o. pr.),
*1 o. przekł. bez przer. nitka przed oczkiem, 1 o. z powietrza - robimy 9 razy, 1 o. przeł. bez przer.*,
(1 o. pr., 1 o. przekł. bez przer. nitka z tyłu), 1 o. pr.
Rząd 2 - 1 o. brzeg., (o. przełożone w poprzednim rzędzie przerobić na lewo, o. przerobione w poprzednim rzędzie przełożyć bez przerobienia nitka z lewej strony roboty),
*1 o. lewe, 1 o. przeł. bez przer. nitka przed oczkiem - robimy 9 razy, 1 o. lewe*,
(o. przełożone w poprzednim rzędzie przerobić na lewo, o. przerobione w poprzednim rzędzie przełożyć bez przerobienia nitka z lewej strony roboty), 1 o. lewe.
Rząd 3 - 1 o. brzeg., (tło),
*1 o. przeł. bez przer. nitka przed oczkiem, 1 o. prawe,
1 o. przeł. bez przer. nitka przed oczkiem, 1 o. lewe,
powtarzać 4 razy,
1 o. przeł. bez przer. nitka przed oczkiem, 1 o. prawe,
1 o. przeł. bez przer. nitka przed oczkiem*,
(tło), 1 o. prawe.
Powtarzać 2 i 3 rząd jeszcze 4 razy.
Rząd 12 - jak rząd 2.
Rząd 13 - oczka z przodu kieszeni robić na prawo, tło bez zmian.
Powtarzać kilka razy rzędy 12 i 13, do porządanej głębokości kieszeni.
Rząd zamykający dół kieszeni (zamykanie oczek zgodnie z tłem, na lewo po lewej stronie, na prawo po prawej stronie) - (tło), *2 o. razem - powtarzać 9 razy, 1 o. prawe lub lewe* (tło).
Dalej robić znów dżersejem prawym, lub innym, wybranym splotem.


Tutaj zdjęcie kieszeni,

w której tło robione jest dżersejem. Jak widać marszczy się na brzegach kieszeni, im głębsza kieszeń, tym więcej marszczeń.Kieszonka II

(zaokrąglona, robiona z dołu do góry, ze ściągaczem)

Całkowita szerokość kieszeni to 17 oczek. Oznaczyć tą szerokość 2-3 rzędy przed rozpoczęciem wyrabiania.
Tło jak wyżej.
* to nitka kolorowa.

Rząd 1 (prawa strona roboty) - (tło), *6 o. tła, 5x(2 o. prawe z 1 oczka), 6 o. tła*, (tło);
Rząd 2 (lewa strona roboty) - (tło), *6 o. tła, 5x(1 o. lewe, 1 o. przeł. bez przer. nitka przed oczkiem), 6 o. tła*, (tło);
Rząd 3 - (tło), *4 o. tła, 2x(2 o. prawe z 1 oczka), 5x(1 o. prawe, 1 o. przeł. bez przer. nitka przed oczkiem), 2x(2 o. prawe z 1 oczka), 4 o. tła*, (tło);
Rząd 4 - (tło), *4 o. tła, 9x(1 o. lewe, 1 o. przeł. bez przer. nitka przed oczkiem), 4 o. tła*, (tło);
Rząd 5 - (tło), *3 o. tła, 2 o. prawe z 1 oczka, 9x(1 o. prawe, 1 o. przeł. bez przer. nitka przed oczkiem), 2 o. prawe z 1 oczka, 3 o. tła,* (tło);
Rząd 6 - (tło), *3 o. tła, 11x(1 o. lewe, 1 o. przeł. bez przer. nitka przed oczkiem), 3 o. tła,* (tło);
Rząd 7 - (tło), *2 o. tła, 2 o. prawe z 1 oczka, 11x(1 o. prawe, 1 o. przeł. bez przer. nitka przed oczkiem), 2 o. prawe z 1 oczka, 2 o. tła*, (tło);
Rząd 8 - (tło), *2 o. tła, 13x(1 o. lewe, 1 o. przeł. bez przer. nitka przed oczkiem), 2 o. tła*, (tło);
Rząd 9 -(tło), *2 o. tła, 13x(1 o. prawe, 1 o. przeł. bez przer. nitka przed oczkiem), 2 o. tła*, (tło);
Rząd 10 i 12 - jak rząd 8.
Rząd 11 - jak rząd 9.
Rząd 13 -(tło), *1 o. tła, 2 o. prawe z 1 oczka, 13x(1 o. prawe, 1 o. przeł. bez przer. nitka przed oczkiem), 2 o. prawe z 1 oczka, 1 o. tła*, (tło);
Rząd 14 - (tło), *1 o. tła, 15x(1 o. lewe, 1 o. przeł. bez przer. nitka przed oczkiem), 1 o. tła*, (tło);
Rząd 15 - (tło), *1 o. tła, 15x(1 o. prawe, 1 o. przeł. bez przer. nitka przed oczkiem), 1 o. tła*, (tło);
Rząd 16, 18 i 20 - jak rząd 14.
Rząd 17 i 19 - jak rząd 15.
Rząd 21 - (tło), *2 o. prawe z 1 oczka, 15x(1 o. prawe, 1 o. przeł. bez przer. nitka przed oczkiem), 2 o. prawe z 1 oczka*, (tło);
Rząd 22 - (tło), *17x(1 o. lewe, 1 o. przeł. bez przer. nitka przed oczkiem)*, (tło);
Rząd 23 - (tło), *17x(1 o. prawe, 1 o. przeł. bez przer. nitka przed oczkiem)*, (tło);
Powtarzać rzędy 22 i 23 do porządanej wysokości kieszeni.

Ściągacz
Rząd nieparzysty - (tło), *(1 o. prawe, 1 o. przeł. bez przer. nitka przed oczkiem, 1 o. lewe, 1 o. przeł. bez przer. nitka przed oczkiem)x8, 1 o. prawe, 1 o. przeł. bez przer. nitka przed oczkiem*, (tło);
Rząd parzysty - jak rząd 22.

Rząd zamykania oczek kieszeni - (tło), *(1 o. przeł na prawy drut, 1 o. przeł. na drut pomoc. z tyłu)x17, o. z prawego drutu przełożyć na drut lewy, zamknąć o. kieszeni*, (tło);
W następnym rzędzie o. z drutu pomocniczego włączyć do robótki, robić dżersejem.
Dzianina dwuwarstwowa pikowana


Można tym wzorem robić np. koc, gruby i puszysty, bez zszywania na brzegach.

Nabrać liczbę oczek podzielną przez 12 + 8 oczek. Liczba oczek dwukrotnie większa niż wynika z próbki obliczeniowej na szerokości wyrobu (np. koca)

Robić wg schematu.

Objaśnienia do schematu:
- raport, czyli motyw który się powtarza od początku do końca rzędu. Oczka przed i za strzałkami przerabia się na początku i na końcu rzędu jednorazowo.
- oczko prawe
- oczko tkane (nitka z przodu tzn. po prawej stronie roboty)
- oczko supełkowe (pionowe kreski - liczba oczek; poziome łuki - liczba owinięć)

Wykańczanie, w przed ostatnim rzędzie przerabiać:
*2 o. razem na prawo, 2 o. razem na lewo*.
Ostatni rząd - zamknąć prosto wszystkie oczka na zmianę na prawo i na lewo.
Jeśli wychodzi zbyt ciasno, pominąć przed ostatni rząd i przejść do ostatniego rzędu.Pikowanie przez sczepianie

Pikowanie przerabia się zawsze z tej samej strony robótki, albo po obu stronach.
Najlepszy efekt, to sczepianie widoczne.

Dzianina dwuwarstwowa

Sczepiamy oczka leżące na przeciwko siebie.
Tutaj łączone są drugie oczka.
"Przerabiamy" zatem po jednym oczku obu warstw.
Trzecie oczko w tym przypadku, to oczko lewej strony (tylnej warstwy). Aby móc przerobić oczko sczepiające przekładamy oczko nitka z przodu.
Chwytamy lewym drutem oczko tylnej warstwy ale leżące o rząd niżej.
Drugie oczko tylnej warstwy sczepiamy z drugim oczkiem warstwy z przodu.

Sposoby przerabiania sczepianych oczek tutaj.
Dzianina robiona w okrążeniach, np. magic loop


Liczba oczek podzielona jest równo na dwie warstwy.
Tutaj również sczepiamy oczka leżące naprzeciw siebie.
Aby połączyć trzecie oczka:
Przerabiamy dwa oczka, lewym drutem chwytamy oczko poniżej trzeciego oczka leżącego na żyłce, i przerabiamy razem.

Aby połączyć piąte oczka:
Po przerobieniu 4 oczek, lewym drutem chwytamy oczko poniżej piątego oczka leżącego na żyłce, i przerabiamy razem.

Sczepianie

Jest to manewr łączenia dwóch warstw dzianiny. Nazwa wymyślona przeze mnie.

Używa się tego przy plisach podwijanych, zakładkach, a także przy pikowaniu warstw dzianiny (wykonanych techniką magic loop lub dwuwarstwową.)

Sczepianie może być widoczne lub niewidoczne.

Żółte oczko to oczko drugiej warstwy (lewa strona), widoczna warstwa, to prawa strona robótki.
Sposób ułożenia oczka lewej strony nie ma znaczenia. Ważne jest jak leży oczko prawej strony robótki.

SPOSÓB ŁĄCZENIA OCZEK
EFEKT Z PRAWEJ STRONY ROBÓTKI
Oczka przerobione razem przekręcone, oczko lewej strony na wierzchu.SPOSÓB ŁĄCZENIA OCZEK
EFEKT Z PRAWEJ STRONY ROBÓTKI
Oczka przerobione razem oczko prawej strony leży normalnie, oczko lewej strony na wierzchu.

SPOSÓB ŁĄCZENIA OCZEK

EFEKT Z PRAWEJ STRONY ROBÓTKI
Obustronnie niewidoczne. Oczka przerobione razem, oczko prawej strony na wierzchu.

Niektóre oczka lewej strony mogą się nieco zmniejszyć, można to "naprawić" rozciągając lekko dzianinę.SPOSÓB ŁĄCZENIA OCZEK
EFEKT Z PRAWEJ STRONY ROBÓTKI
Oczko lewej strony zawieszone na oczku prawej strony, dopiero potem oczko przerobione.
Krzyżowanie warstw

Jeśli krzyżujemy osobne robótki...


... ustawiamy je początkiem rzędu w tą samą stronę ...


... i przekładamy na jeden drut, po jednym oczku na zmianę.


Wracamy do początku rzędu i przerabiamy warstwę, która jest z tyłu robótki.
Oczka wierchniej warstwy przekładamy bez przerobienia, nitka PRZED oczkiem.
W ten sposób tylna warstwa znajdzie się z przodu, a przednia z tyłu.


W kolejnych rzędach przerabiamy tą samą warstwę, przekładając oczka warstwy nieprzerabianej tak by nitka się nie owinęła wokół nich.


Gdy skończymy z przerabianą warstwą (oczka zamykamy lub zostawiamy na drucie zapasowym, zależy od opisu wyrobu), przerabiamy oczka, które do tej pory oczekiwały.

I gotowe.Przy jednej robótce robionej dwuwarstwowo można skrzyżować warstwy na całej szerokości. Oczka po krzyżowaniu można robić dżersejem prawym lub lewym. W miejscu skrzyżowania warstw tworzy nam się "wgniecenie".

Można też skrzyżować tylko kilka oczek, tworząc pikowanie.